Ergostyl
MEBLUJEMY
NA MIARĘ
Dołącz do nas

Search

Serwis
  -  Serwis
Ogólne warunki gwarancji frontów lakierowanych i fornirowanych
 1. Gwarancją objęte są wszystkie wady materiałowe oraz wady powstałe w procesie produkcji.
 2. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przedmiotu reklamacji do siedziby producenta wraz ze złożonym pisemnie zgłoszeniem reklamacyjnym, zawierającym nazwę klienta oraz wszelkie informację na temat zamówienia (tj. data zamówienia, wzór, kolor), a także opis zastrzeżeń dotyczących reklamacji (w miarę możliwość zaznaczenie uszkodzeń na reklamowanym elemencie).
 3. Przedmiot reklamacji powinien być zabezpieczony na czas transportu w sposób, który uniemożliwi jego uszkodzenie, w innym przypadku reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Zasadność zgłoszeń reklamacyjnych będzie uwzględniana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy ewentualne skazy i rysy na powierzchni lakierniczej są widoczne gołym okiem przy świetle dziennym z odległości 1m.
 5. Producent informuję, iż wewnętrzna strona frontów lakierowanych może posiadać delikatne przebarwienia, które wynikają z procesu technologicznego i nie są podstawą uznania reklamacji.
 6. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane tylko do 7 dni od odbioru frontów.
 7. W przypadku uznania reklamacji, producent zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu bądź dostarczenie nowego produktu wolnego od wad. Producentowi przysługuje wybór sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Informację pisemną o uznaniu reklamacji lub jej odrzuceniu klient otrzymuje najpóźniej do 7 dni od momentu dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby producenta.
 9. Producent zobowiązuje się do realizacji reklamacji w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z technologii produktu. W przypadku reklamacji produktu, którego producent nie posiada już w swojej stałej ofercie, klient zobowiązany jest do wyboru produktu z bieżącej oferty w zbliżonej cenie do przedmiotu reklamacji.
 10. Gwarancją nie są objęte półprodukty.
 11. Producent odpowiada tylko do wartości przedmiotu reklamacji.
 12. Producent nie ponosi kosztów związanych z demontażem, obróbką, transportem, montażem i wymianą reklamowanych elementów.
 13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru podczas transportu reklamowanego produktu do siedziby producenta.
 14. Powierzchnię frontów należy czyścić wilgotną szmatką z mikrofibry.
 15. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia powierzchni wyrobu niezwłocznie po jego zakupie.
 16. Wszystkie spory wynikające ze współpracy z producentem, a odbiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy producenta.
 17. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się z OWS, jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
 18. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na swoje produkty
Reklamacji podlegają:
 • wady powstałe w wyniku niewłaściwego przygotowania powierzchni pod lakierowanie
 • wadliwe nałożenie powłoki lakieru na np. zacieki, pęcherze powietrza pod powierzchnią, rysy pod lakierem, wgłębienia, oczka. Reklamacji nie podlegają:
 • uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnego z ich przeznaczeniem
 • uszkodzenia mechaniczne frontów typu rysy, obicia elementów, wgniecenia
 • uszkodzenia, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci, np. rozpęcznienia płyty
 • uszkodzenia powstałe w transporcie nie z winy producenta, w tym w transporcie firm kurierskich
 • uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego pielęgnowania produktu lub użycia niewłaściwych środków do pielęgnacji
 • uszkodzenia będące skutkiem przeróbki powierzchni elementów
 • uszkodzenia powstałe na skutek pracy niesprawnego sprzętu AGD lub jego niewłaściwej instalacji
 • różnice pomiędzy zakupionym produktem, a wzornikiem o ograniczonej powierzchni
 • różnice w odcieniu poszczególnych elementów wynikających z eksponowania ich na bezpośrednie nasłonecznienie
 • uszkodzenia mechaniczne na elementach, na których wykonane są wiercenia na uchwyt bądź otwory na zawiasy
 • minimalne różnice koloru z różnych partii produkcyjnych (po dostarczeniu wzoru koloru z poprzedniej partii produkcyjnej producent zrobi wszystko co możliwe by kolor był jak najbardziej zbliżony)
 • tolerancja wymiarów +/-1mm na długości i wysokości
 • odkształcenia elementów wynikające z niewłaściwego sposobu magazynowania
 • odkształcenia z tytułu niewłaściwego montażu zawiasów
 • efekty naturalnego starzenia się frontów stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych
 • występowania w poszczególnych elementach produktów zróżnicowanego rysunku słojów, małych zdrowych sęków, zawiłości słojów, fladrów, cętek itp.
Zasady użytkowania frontów lakierowanych:
 1. Fronty lakierowane należy użytkować w pomieszczeniach o wilgotności powietrza ok. 50% +/-10% oraz temperaturze otoczenia ok. 20 st.C +/-10 st.C.
 2. Fronty należy czyścić wyłącznie za pomocą miękkich, lekko wilgotnych tkanin oraz przy użyciu specjalnych środków do mycia powierzchni lakierowanych lub rozcieńczonego płynu do naczyń, nie zawierającego alkoholu.
 3. Materiały drewnopochodne, w tym płyty MDF, chłoną wilgoć na niezabezpieczonych powierzchniach i krawędziach (np. w miejscach uszkodzonych mechanicznie). Przed użyciem środka do konserwacji należy upewnić się, że nie wpłynie on na wybarwienie i jakość powierzchni frontów.
 4. Zabrudzenia spożywcze należy od razu usunąć za pomocą ścierki z mikrofibry.
 5. Fronty znajdujące się w sąsiedztwie piekarnika lub zmywarki są szczególnie narażone na szkodliwe działanie wysokiej temperatury i pary wodnej. Przed otwarciem drzwiczek tych urządzeń należy się upewnić, że program pieczenia lub mycia został zakończony. Bezpiecznie jest odczekać 15 min przed otworzeniem drzwiczek.
 6. Fronty znajdujące się nad lub w sąsiedztwie płyty grzejnej, są szczególnie narażone na wysoką temperaturę i parę wodną. Podczas gotowania należy zawsze włączyć okap lub pochłaniacz.
 7. W przypadku, gdy podczas użytkowania fronty ocierają o siebie lub korpus szafki, należy je wyregulować śrubami na zawiasach, gdyż może to nieodwracalnie uszkodzić powłokę frontu.
 8. Należy zwrócić uwagę, aby fronty nie były narażone na działanie bezpośredniego, silnego źródła światła halogenowego, ponieważ wysoka temperatura emitowana przez żarnik może uszkodzić powłokę frontu.
 9. Pomimo stosowania przez producentów lakierów najwyższej jakości z filtrami UV, fronty lakierowane poddają się procesom naturalnego starzenia. Nie mogą być więc narażone na długotrwałe działanie silnych promieni UV, ponieważ może to spowodować blaknięcie koloru.
W szczególności należy unikać:
 • Narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią i gorącą parą wodną.
 • Zanurzania frontów w wodzie. Po czyszczeniu fronty powinny być zawsze wytarte do sucha miękką szmatką.
 • Używania do czyszczenia acetonu, amoniaku, alkoholu oraz innych silnych lub rysujących środków czyszczących.
 • Używania środków ściernych takich jak proszki i pasty ścierne, gąbki do szorowania, ostre szczotki i szmatki.
 • Gotowania bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym.
 • Narażania frontów na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to spowodować zmiany barwy frontów.
 • Intensywnego czyszczenia powierzchni frontu w jednym miejscu i nadmiernego polerowania. Może to zmatowić czyszczone miejsce.
 • Pozostawiania uchylonych drzwiczek bezpośrednio po zakończeniu pracy piekarnika lub zmywarki w celu studzenia lub odparowania wnętrza urządzenia.
 • Pozostawiania uchylonego frontu bezpośrednio pod oświetleniem halogenowym.
 • Pozostawiania plam do zaschnięcia, gdyż mogą one trwale przebarwić powierzchnię frontu.
 • Kontaktu powierzchni lakierowanych z ostrymi przedmiotami